lanh dao ubnd huyen qua cac thoi ky - Châu Thành A

 

Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A qua các thời kỳ

Ngày 03-11-2020

Đồng chí: Nguyễn Thái Hà

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1950 - 1951)

Đồng chí: Mai Duy Hiền

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1950 - 1951)

Đồng chí: Nguyễn Văn Ánh

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1955)

Đồng chí: Phạm Xuân Tùng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1956)

Đồng chí: Phạm Trọng Yêm

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1958 - 1960)

Đồng chí: Trần Văn Mến

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1966)

Đồng chí: Phạm Văn Phùng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1969)

Đồng chí: Trần Thanh An

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1970)

Đồng chí: Ngô Minh Cừu

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(1971)

Đồng chí: Trần Trí Độ

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1971 - 1975)

Đồng chí: Diệp Văn Thông

Bí thư Huyện ủy Vòng Cung

(1971- 1974)

Đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

Đồng chí: Trần Minh Tổng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

Đồng chí: Ngô Văn Đẳng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2009 - 2010)

Đồng chí: Nguyễn Văn Bé

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2010 - 2014)

 

Đồng chí: Trần Quốc Thanh

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2015)

Đồng chí: Phan Thạch Em

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2015-2020)

 

Đồng chí: Trần Văn Chính

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2020 – 2022)

 

Đồng chí: Nguyễn Phong Minh

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

 (đương nhiệm)

Đang online: 2
Hôm nay: 4200
Đã truy cập: 1923360
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.