lanh dao ubnd huyen qua cac thoi ky - Châu Thành A

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A QUA CÁC THỜI KỲ

 

Đồng chí: Nguyễn Thái Hòa

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1950 - 1951)

 

Đồng chí: Mai Duy Hiền

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1950 - 1951)

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ánh

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1955)

 

Đồng chí: Phạm Xuân Tùng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1956)

 

Đồng chí: Phạm Trọng Yêm

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

(1958 - 1960)

 

Đồng chí: Trần Văn Mến

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1966)

 

Đồng chí: Phạm Văn Phùng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1969)

 

Đồng chí: Trần Thanh An

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1970)

 

Đồng chí: Ngô Minh Cừu

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(1971)

 

Đồng chí: Trần Trí Độ

Bí thư Huyện ủy Châu Thành B

(1971 - 1975)

 

Đồng chí: Diệp Văn Thông

Bí thư Huyện ủy Vòng Cung

(1971- 1974)

 

Đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

 

Đồng chí: Trần Minh Tổng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

 

Đồng chí: Ngô Văn Đẳng

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2009 - 2010)

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Bé

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2010 - 2014)

 

Đồng chí: Phan Thanh Em

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(Đương nhiệm)

 

Đồng chí: Trần Quốc Thanh

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

(2015)

Đang online: 1
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 37359
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.