xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

- Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

Ngày 17-09-2021

Thực hiện Công văn số 03/CV-TBTT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Tiểu ban Tuyên truyền (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang) về việc định hướng thông tin, tuyên truyền chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

 Nhằm thông tin tuyên truyền chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ban Biên tập Website các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp đăng tải (chạy chữ) một số nội dung thông điệp lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể sau:

- Chống dịch như chống giặc.

- Lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là chiến sĩ, người dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện.

- Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

- Phương châm chống dịch “RÕ, NGHIÊM, CHẮC, NHANH, NGƯỜI DÂN GIÁM SÁT NGƯỜI DÂN”.

- Xây dựng, giữ vững vùng xanh, về “bình thường mới”.


Đang online: 2
Hôm nay: 3974
Đã truy cập: 1923134
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.