xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HTX NÔNG NGHIỆP PHƯỚC LỘC

Ngày 07-09-2020

Ngày 04-9-2020, Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) Phước Lộc ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A tổ chức Đại hội thành viên HTX lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, đến dự có ông Võ Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, cùng với 67 thành viên HTX.

          Đại hội tiến hành bầu chủ tọa, thư ký đại hội. Tại đại hội, đại diện chủ tọa đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ HTX nhiệm kỳ mới. Hợp tác xã nông nghiệp Phước Lộc có vốn điều lệ là 01 tỷ đồng, chuyên cung ứng lúa giống, vật tư nông nghiệp, lúa gạo,…HTX được thành lập đã hỗ trợ thành viên giảm giá thành trong sản xuất, đạt hiệu quả cao. Riêng đối với dịch vụ cung ứng lúa gạo, HTX đứng ra tìm đối tác, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty trong và ngoài tỉnh. Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 07 thành viên với vốn điều lệ 200 triệu đồng, giờ đây HTX đã thu hút được 67 thành viên tham gia, vốn điều lệ trên 1 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ mới, mỗi năm sẽ phát triển từ 5-10 thành viên tương ứng phát triển quy mô dịch vụ từ 5% trở lên.

          Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, ông Trần Trung Kiên, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nhiệm kỳ mới.