xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn Rạch Gòi thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết chuẩn bị kỳ họp thứ 3 khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30-12-2021

Sáng ngày 14/12/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn tiến hành họp thẩm tra dự thảo các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 03 (kỳ họp cuối năm 2021) HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Rạch Gòi. Ông Đặng Minh Trí, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Phạm Vũ Hùng, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thị trấn, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, các ngành có liên quan.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát  triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương  11 tháng đầu năm 2021 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện năm 2022; dự thảo Nghị quyết giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn thị trấn Rạch Gòi; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021… 

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của thị trấn tiếp tục có mức tăng trưởng khá, Ủy ban nhân dân thị trấn đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt 07/12 chỉ tiêu từ 100% trở lên, những nhiệm vụ lớn trong năm được tập trung thực hiện hoàn thành như: Kinh tế phát triển chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định, diện tích lúa năng suất cao, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả được nhân rộng, đời sống Nhân dân được ổn định. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động thiết thực như: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn đã thành lập đoàn đến tận gia đình các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thanh niên tại ngũ và chuẩn bị lên đường nhập ngũ để chúc Tết và tặng quà đúng theo quy định; Công tác giáo dục và đào tạo; công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được quan tâm chú trọng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh và không ngừng phát triển mạnh mẽ rộng khắp trên địa bàn các ấp. Đặc biệt là tập trung xây dựng mô hình ấp kiểu mẫu, nâng chất các thiết chế văn hóa, các tiêu chí “tuyến phố văn minh” và “thị trấn văn minh đô thị”. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và cách ly được thực hiện triệt để phòng chống dịch covid 19; Các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được triển khai thực hiện đồng bộ. Quốc phòng và an ninh tiếp tục được củng cố kiện toàn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Còn lại 05 tiêu chí chưa đạt phấn đấu đến cuối năm đạt 100% trở lên.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, các thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn đã cơ bản thống nhất với các báo cáo kết quả công tác năm 2021 của UBND thị trấn. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về thể thức, câu, từ cũng như yêu cầu giải trình và điều chỉnh về mặt số liệu cho phù hợp…

Kết luận buổi thẩm tra, Ông  Đặng Minh Trí yêu cầu lãnh đạo UBND thị trấn chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu làm tốt công tác chỉnh sửa các văn bản, hoàn thiện gửi về thường trực HĐND thị trấn đúng thời gian theo quy định.

Bích Tuyền


Đang online: 8
Hôm nay: 1219
Đã truy cập: 2181134
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.