xem chi tiet tin - Châu Thành A

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn Rạch Gòi thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 15

Ngày 14-12-2020

Sáng ngày 11/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn tiến hành họp thẩm tra dự thảo các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thị trấn, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế HĐND thị trấn, các ngành có liên quan. Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn chủ trì tại buổi thẩm tra.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành thẩm tra một số văn bản như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2021 … Qua trao đổi thảo luận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về thể thức, câu, từ cũng như điều chỉnh về mặt số liệu cho phù hợp cụ thể như: Cơ bản thống nhất năm 2020, Ủy ban nhân dân thị trấn đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu, những nhiệm vụ lớn trong năm được tập trung thực hiện hoàn thành như: Tổ chức và tham gia tốt các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân năm 2020”; Họp mặt ăn Tết với gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thanh niên tại ngũ và chuẩn bị lên đường nhập ngũ; chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây; chiến dịch truyền thông dân số với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số… diễn ra hết sức thuận lợi. Lúa cả 03 vụ đều trúng mùa, được giá; vườn cây ăn trái năng suất đạt yêu cầu; Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường; tình hình dịch bệnh ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; việc chi hỗ trợ được kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng. Các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn ra hết sức phức tạp; công tác thu thuế tiến độ còn chậm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu.

Kết thúc buổi thẩm tra, Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND thị trấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Đề nghị các ngành chuyên môn sớm hoàn chỉnh văn bản theo sự góp ý của thành viên Ban và đại biểu tại buổi thẩm tra, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban gửi về HĐND thị trấn đúng thời gian theo qui định./.             

 

Tấn Phước

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ban KT-XH tham tra kỳ hop cuoi nam 2020.doc_20201214155037.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 761
Đã truy cập: 190216
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.