xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Trường Long A tổ chức họp thẩm tra văn bản trước Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp cuối năm 2021)

Ngày 30-12-2021

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Trường Long A tổ chức họp thẩm tra văn bản trước Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp cuối năm 2021)

 

Sáng ngày 23/12/2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Trường Long A tổ chức họp thẩm tra các văn bản dự thảo trình tại Kỳ họp thứ ba HĐND xã. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Duy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã và một số ngành có liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND xã; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 của UBND xã; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021phương hướng nhiệm vụ  năm 2022 của UBND xã; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chingân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2022 xã Trường Long A.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, ông Nguyễn Hoàng Duy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban, mặc dù bận nhiều công việc chuyên môn vào thời điểm cuối năm nhưng vẫn tranh thủ dự Hội nghị và tập trung nghiên cứu, thẩm tra các văn bản với tinh thần đầy trách nhiệm. Đồng thời đề nghị từng thành viên tổng hợp toàn bộ nội dung đã được thẩm tra, hoàn chỉnh báo cáo công tác thẩm tra gửi đến Thường trực HĐND xã.

                                                                                                          Xuân Thủy


Đang online: 9
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 2181241
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.