xem chi tiet tin - Châu Thành A

Ban Kinh tế - Xã hội xã Nhơn Nghĩa A thẩm tra văn bản kỳ họp cuối năm

Ngày 19-12-2020

Để chuẩn bị phục vụ tốt văn kiện kỳ họp HĐND xã cuối năm 2020, sáng ngày 17/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Nhơn Nghĩa A tiến hành thẩm tra  báo cáo,  t trình và dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân do ông Phan Văn Thông Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Ban đã tiến hành thẩm tra 01 báo cáo thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế văn hoá xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Thẩm tra 04 tờ trình trong đó tờ trình về kế hoạch phát triển , kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Tờ trình về giao dự toán ngân sách các ban ngành đoàn thể xã năm 2021 và Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tại cuộc họp thẩm tra ông Phan Văn Thông Trưởng Ban kinh tế xã hội quán triệt nội dung ý nghĩa việc thẩm tra, các đ/c trong Ban phải thực hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm thẩm tra k từng loại văn bản mang tín thiết thực và hiệu quả để phụ vụ cho kỳ họp đật kết quả tốt nhất.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NHƠN NGHĨA A BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12.docx_20201219071816.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 834
Đã truy cập: 190289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.