xem chi tiet tin - Châu Thành A

Ban Pháp chế HĐND xã Thạnh Xuân thẩm tra văn bản kỳ họp 15

Ngày 19-12-2020

Sáng ngày 17/12/2020, Ban Pháp chế HĐND xã tiến hành họp thẩm tra dự thảo các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có ông Đặng Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế HĐND xã, các ngành có liên quan. Ông Lê Thanh Hiếu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã chủ trì tại buổi thẩm tra.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra một số văn bản như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; dự thảo Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021 … Qua trao đổi thảo luận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về thể thức, câu, từ, cũng như tình hình thực tế ở địa phương cho phù hợp cụ thể như: Cơ bản thống nhất năm 2020, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu, những nhiệm vụ lớn trong năm được tập trung thực hiện hoàn thành như: Tổ chức và tham gia tốt các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân năm 2020”; Họp mặt ăn Tết với gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thanh niên tại ngũ và chuẩn bị lên đường nhập ngũ . Lúa cả 03 vụ đều trúng mùa, được giá; vườn cây ăn trái năng suất đạt yêu cầu; Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; tình hình dịch bệnh ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn ra hết sức phức tạp; công tác thu thuế tiến độ còn chậm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu.

Kết thúc buổi thẩm tra, Ông Lê Thanh Hiếu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Đề nghị Văn phòng và các ngành chuyên môn sớm hoàn chỉnh văn bản theo sự góp ý của thành viên Ban và đại biểu tại buổi thẩm tra, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban gửi về Thường trực HĐND đúng thời gian theo qui định./.             

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THẠNH XUÂN BPC2020 (1).docx_20201219072043.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 820
Đã truy cập: 190275
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.