xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2020

Ngày 29-01-2021
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2020
ĐVT: Triệu đồng
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Thời gian khởi công, thời gian hoàn thành Tổng mức đầu tư
  TỔNG SỐ                                        115,458
1 Tuyến giao thông nông thôn kênh Đông Pháp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         5,000
2 Tuyến giao thông Kênh 7000 ấp Trường Thuận - Trường Thuận A  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         5,000
3 Đường giao thông tuyến kênh 6 Thước  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
4 Đường giao thông tuyến kênh Ranh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
5 Đường giao thông hẻm nước mắm Y Hương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         2,000
6 Lộ GTNT tuyến kênh 500  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
7 Đường giao thông từ cầu Đất Sét đến Rạch Chùa  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
8 Đường giao thông tuyến kênh 7000  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
9 Đường giao thông tuyến cặp sông Ba Láng ấp Long An Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         4,000
10 Tuyến giao thông nông thôn kênh Dậy  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         6,000
11 Tuyến giao thông nông thôn kênh Tế  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         6,000
12 Cầu Kênh 4000 ấp Trường Phước A  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
13 Đường giao thông Hương lộ 12  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,200
14 Lộ GTNT tuyến kênh Xáng Mới; dài 900m Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,500
15 Đường giao thông đoạn từ nhà ông Giang đến nhà ông Thuấn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         4,000
16 Đường giao thông từ vàm Rạch Chùa đến ngọn Rạch Chùa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         4,000
17 Trường Tiểu học Ngô Quyền Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                       14,900
18 Mua sắm bàn, ghế, trang thiết bị phục vụ giảng dạy các trường trên địa bàn huyện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         4,200
19 Hội trường Trường THCS thị trấn Cái Tắc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         7,000
20 Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học thị trấn  Rạch Gòi B        Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,500
21 Trường THCS Nhơn Nghĩa A Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         9,900
22 Nâng cấp Trường THCS Trường Long A Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         1,500
23 Trường Mầm non Anh Đào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                       20,874
24 Tuyến giao thông nông thôn Kênh Bờ Tràm  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         4,684
25 Tuyến giao thông Kênh 7000 ấp Trường Thuận - Trường Thuận A  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 2021-2023                                         5,000
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. danh muc dau tu.xlsx_20210129072344.xlsx

Đang online: 3
Hôm nay: 3959
Đã truy cập: 1923119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.