xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Giấy mời về việc triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức

Ngày 19-01-2023

GIẤY MỜI Về việc triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức

Triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành A
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HỌP TRIEN KHAI QD TUYEN DUNG VIEN CHUC.pdf_20230119142506.pdf

Đang online: 11
Hôm nay: 989
Đã truy cập: 2180904
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.