xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

HUYỆN CHÂU THÀNH A PHẤN ĐẤU ĐẠT NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO NĂM 2024

Ngày 24-02-2023

 

Đến thời điểm này, huyện Châu Thành A có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, mặc dù năm 2022 việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhưng Đảng bộ huyện Châu Thành A quyết tâm phấn đấu đến năm 2024 về đích huyện nông thôn mới nâng cao.

Theo lộ trình đề ra thì đến năm 2024 huyện Châu Thành A phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên hiện nay địa phương đang gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là tiêu chí trường đạt chuẩn mức độ 2, cũng như việc phát triển du lịch cộng đồng. Để được công nhận một số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, tại buổi làm việc vừa qua với tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện kiến nghị UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho địa phương ở các vấn đề trên, đồng thời hỗ trợ huyện thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo tiêu chí số 6 (kinh tế) của huyện nông thôn mới nâng cao.

Hiện tại xã Thạnh Xuân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nhơn Nghĩa A đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đồng thời xã Tân Phú Thạnh, Trường Long A và Tân Hòa đạt từ 6 đến 11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, huyện Châu Thành A phấn đấu xây dựng xã Thạnh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Nhơn Nghĩa A và Tân Phú Thạnh đạt nông thôn mới nâng cao và công nhận thêm 3-5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP,…

 Phát biểu tại buổi làm việc vừa qua với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành A, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực mà Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành A đề ra trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua, cũng như lộ trình hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Ông lưu ý địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để nhận được sự đồng tình, chung sức của người dân trong việc củng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các xã cần xác định mô hình đột phá phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để mang tính khả thi và đạt theo quy định của tiêu chí; đồng thời không ngừng tổ chức nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ cho huyện, nhất là về nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho huyện hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra.    

HỮU TOÀN


Đang online: 11
Hôm nay: 1027
Đã truy cập: 2180942
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.