xem chi tiet tin - Châu Thành A

Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa: Tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 08-03-2021

Sáng ngày 01/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Tân Hòa tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến dự buổi triển khai có ông Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Văn Thận, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, ông Nguyễn Hoàng Kép, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã cùng các ngành, đoàn thể xã, ấp cùng tham dự.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hoàng Kép, Phó Chủ tịch HĐND xã triển khai Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 36/HD-BTCTW ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 01 năm 2021 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản của Đảng ủy xã liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các quyết định thành lập Ủy ban bầu cử; Ban chỉ đạo bầu cử.

          Kết thúc buổi triển khai ông Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã đề nghị các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử xã, Ban chỉ đạo bầu cử xã nghiên cứu các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình và báo cáo về trên đúng thời gian quy định. Đồng thời lưu trữ các văn bản đã ban hành để phục vụ cho công tác kiểm tra./.


Đang online: 1
Hôm nay: 735
Đã truy cập: 190190
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.