xem chi tiet tin - Châu Thành A

Hội đồng nhân dân xã Thạnh Xuân tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Ngày 14-12-2020

Ngày 09/12, Thường trực HĐND xã Thạnh Xuân tổ chức phiên họp Thường trực tháng 12. Ông Đặng Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe thường trực HĐND xã báo cáo kết quả tháng 12 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 và thông qua dự kiến tổng kết hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết công tác phối họp giữa 03 thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã. Các đại biểu dự họp ý kiến đóng góp cho báo cáo và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 dự kiến ngày 25 tháng 12 năm 2020; tổng kết hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết công tác phối họp giữa 03 thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã. Nhìn chung các đại biểu thống nhất với báo cáo và chương trình; thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 và dự kiến ngày 25 tháng 12 năm 2020; tổng kết hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổng kết công tác phối họp giữa 03 thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã. 

          Kết thúc phiên họp Thường trực Ông Đặng Ngọc Tân, Phó Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân lưu ý một số nhiệm vụ cho Thường trực HĐND và hai ban HĐND tập trung vào chương trình kỳ họp thứ Mười Lăm cuối năm 2020 và thông qua dự kiến tổng kết hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết công tác phối họp giữa 03 Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã. Ông Đặng Ngọc Tân, Phó Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân  thay mặt HĐND xã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã đóng góp cho Thường trực Hội đồng nhân dân xã những ý kiến hết sức thiết thực .

Ngọc Ba

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HĐND xã tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2020.docx_20201214154851.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 784
Đã truy cập: 190239
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.