xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Huyện Châu Thành A tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Ngày 30-07-2022

Chiều ngày 28/7/2022, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A, Huyện Châu Thành A long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn các xã, thị trấn dự hội nghị….

Qua 20 năm triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ đã khẳng định được vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Khi mới thành lập, Phòng giao dịch NHCSXH huyện nhận bàn giao 02 chương trình: cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước và cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ là 3.367 triệu đồng. Sau 20 năm hoạt động, đến nay, trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Trung ương và địa phương: Tổng doanh số cho vay: 1.037.288 triệu đồng với 74.978 lượt khách hàng vay vốn; Tổng doanh số thu nợ: 653.130 triệu đồng; Tổng dư nợ đạt 377.298 triệu đồng, với 12.850 hộ vay còn dư nợ, tăng so với thời điểm mới thành lập là 373.931 triệu đồng (tăng trên 111 lần). Nhờ đồng vốn tín dụng chính sách trong 20 năm qua đã giúp cho 74.978 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 14.537 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 3.508 lao động, giúp cho 4.190 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 33.622 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.259 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ sống trong vùng thường xuyên ngập lũ... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.


Đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề nghị UBND huyện, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục quan tâm các ban, ngành liên quan, tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn nhằm đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện đến đối tượng thụ hưởng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời, tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT các cấp, nhất là vai trò của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn...  

Đồng chí Võ Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,

Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Quốc Sử, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà phòng Giao dịch NHCSXH huyện đạt được trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả và toàn diện Nghị định 78 của Chính phủ trên địa bàn. Qua đó góp phần tích cực, quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị định số 78 của Chính phủ trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban đại diện HĐQT, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, phòng, ban, ngành có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, UBND các xã, thị trấn tuân thủ các quy định hiện hành, phát huy tốt hơn nữa các kết quả đạt được, tập trung đề ra giải pháp tốt thuộc thẩm quyền, đề xuất cấp trên tháo g khó khăn kịp thời.

Nhân dịp này, huyện có 03 tập thể và 07 cá nhân được Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị: