xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

Ngày 11-07-2020

LỊCH LÀM VIỆC

Của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

                                                                                  

THỨ HAI, ngày 16/3/2020        

7 giờ 30 Đ/c Bùi Kim Loan Phó Chủ tịch: Duyệt Văn kiện Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủyĐiểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (cả ngày).

THỨ BA, ngày 17/3/2020  

7 giờ 30 Các Phó Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

THỨ TƯ, ngày 18/3/2020

7 giờ 30 Đ/c Bùi Kim Loan Phó Chủ tịch: Dự phiên trù bị Đại hội Chi bộ phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện. Điểm tại Hội trường Đoàn thể huyện; 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 19/3/2020

7 giờ 30 Đ/c Bùi Kim Loan Phó Chủ tịch: Dự phiên chính thức Đại hội Chi bộ phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện. Điểm tại Hội trường Đoàn thể huyện; 13 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 20/3/2020

7 giờ 30 Đ/c Huỳnh Văn Mơ Phó Chủ tịch: Họp thông qua phương án điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện13 giờ 30: Họp đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

7 giờ 30 Đ/c Bùi Kim Loan Phó Chủ tịch: Tiếp dân định kỳ. Điểm tại ban tiếp công dân huyện13 giờ 30: Họp đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 4069
Đã truy cập: 1923229
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.