xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

LỊCH LÀM VIỆC của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

Ngày 06-02-2023

THỨ HAI 06/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp báo tuần; quán triệt công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Mời các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, cán bộ
được BTV Đảng uỷ phân công chỉ đạo ấp; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 12 ấp (trừ ấp
Quyết Thắng). Điểm tại Hội trường UBND xã.
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch kinh tế: Kiểm tra, thăm thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
+ Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan đến hết tuần.
THỨ BA 07/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Kiểm tra, thăm thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (cả ngày).
+ Phó Chủ tịch kinh tế: Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Giao thông nông thônThuỷ lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn, xét khen thưởng thực hiện Chiến dịch năm
2022.
13 giờ 30’:
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Kiểm tra, thăm thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, ấp Quyết
Thắng A.
THỨ TƯ 08/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Dự Lễ đưa quân, dự Hội trại tòng quân (cả ngày).
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Dự Lễ đưa quân, làm việc gia đình, thanh niên ở tại xã.
13 giờ 30’:
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Khảo sát cống ngăn mặn ấp Lái Hiếu.
THỨ NĂM 09/02/2023
6 giờ:
+ Chủ tịch: Dự Lễ đưa quân tại huyện; làm việc tại cơ quan.
7 giờ 30’:
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Khảo sát các công trình thuỷ lợi (cả ngày).
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn.
THỨ SÁU 10/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Kiểm tra mô hình trồng lúa theo Nghị định 62 (cả ngày).
+ Phó Chủ tịch kinh tế: Họp Tổ văn kiện đại hội Công đoàn (cả ngày)
 


Đang online: 13
Hôm nay: 1172
Đã truy cập: 2181087
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.