xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND xã

Ngày 09-04-2020

Đó là ý kiến phát biểu kết luận tại cuộc họp Thường trực HĐND xã tháng 3/2020 của ông Nguyễn Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Thạnh diễn ra chiều ngày 28/02/2020 tại Phòng họp trực tuyến UBND xã. Tham dự còn có Thường trực HĐND, UBND, đại diện Ban Thường trực UB.MTTQ xã, lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Hoàng Thanh Thúy, Phó Chủ tịch HĐND  thông qua báo cáo hoạt động thi đua năm 2019 và kế hoạch thi đua trong hoạt động HĐND xã năm 2020.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu tham gia phiên họp đã tập thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và để ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động HĐND xã và đề ra một số mô hình thi đua đột phá năm 2020. Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến cho Thường trực HĐND và hai Ban HĐND xã cần đổi mới phương thức hoạt động trong công tác giám sát, công tác tiếp công dân; phối hợp với UB.MTTQ VN xã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Xây dựng các mô hình mới phải mang tính thiết thực, bền vững, có thể nhân rộng và đảm bảo lợi ích chính đáng của cử tri.

Kết luận phiên họp Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND và hai Ban HĐND xã nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND, tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và UBMTTQVN, đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường trách nhiệm của hai Ban HĐND để nâng cao hiệu quả hoạt động; Công chức Văn phòng Thống kê tích cực tham mưu để chất lượng các kỳ họp đạt hiệu quả cao; giữ vững các thành tích thi đua đã đạt được trong các năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

                                                                     

                                                                     THANH THÚY


Đang online: 9
Hôm nay: 1218
Đã truy cập: 2181133
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.