xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

QĐ số 2141 ngày 21/12/2022 v/v điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; cho phép thực hiện và cập nhật công trình, dự án vào KH sử dụng đất 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh HG

Ngày 31-12-2022

Quyết định số 2141 ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; cho phép thực hiện và cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Cập nhật đường cao tốc đi qua địa bàn huyện.


Đang online: 1
Hôm nay: 3993
Đã truy cập: 1923153
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.