xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Tài liệu Họp với Thường trực UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Ngày 23-03-2021

Dự thảo Đề án 1

Dự thảo Đề án 2

Khẩu hiệu

BC thuc hien KH 29 cua UBND tinh ve De an xay dung Trung tam phuc vu hanh chinh cong

BC ket qua thuc hien KH 1348


Đang online: 4
Hôm nay: 4101
Đã truy cập: 1923261
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.