xem chi tiet tin - Châu Thành A

Thị trấn Một Ngàn tổ chức phiên họp Thường trực tháng 12/2020

Ngày 14-12-2020

Chiều ngày ngày 07/12/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị trấn Một Ngàn tổ chức phiên họp Thường trực tháng 12/2020 đánh giá kết quả hoạt động HĐND thị trấn năm 2020 và triển khai phương hướng công tác năm 2021. Bà Trần Kim Hoàng, Chủ tịch HĐND thị trấn - Chủ trì phiên họp, tham dự còn có đồng chí Trương Hoài Phong, UV.BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND UBMTTQVN thị trấn; Trưởng, phó và thành viên hai Ban HĐND thị trấn; Tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND thị trấn; Ngành Công an, công chức Văn phòng thống kê, kế toán – tài chính và công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch HĐND thị trấn thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐND thị trấn năm 2020 và triển khai phương hướng công tác năm 2021 nhắc nhỡ UBND thị trấn và các ngành chuẩn bị tốt các khâu của kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2020); hai Ban HĐND thị trấn báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các văn bản trình HĐND tại kỳ họp thứ 14 HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu tham gia phiên họp đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và để ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động HĐND thị trấn trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp bà Trần Kim Hoàng - Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giao cho các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đã được đại biểu quan tâm yêu cầu giải quyết. Giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND thị trấn thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo đúng quy định, phối hợp với các ngành chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành chuẩn bị tốt các nội dung, văn bản trình tại kỳ họp HĐND cuối năm và chỉ đạo công chức tài chính - kế toán đảm bảo kinh phí phục vụ cho kỳ họp họp thứ 14 HĐND thị trấn được thành công tốt đẹp./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HĐND thị trấn Một Ngàn hop TT thang 12(1).doc_20201214153703.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 826
Đã truy cập: 190281
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.