xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến Dân cư vượt lũ Tân Thuận

Ngày 13-10-2022

Thông báo

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Image_045.pdf_20221013155831.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 3917
Đã truy cập: 1923077
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.