xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Thông báo về việc hủy GCNQSDĐ ông Nguyễn Văn Thành

Ngày 06-02-2023

                                          Kínhgửi: - Trung tâm Côngnghệ thông tin Tài nguyên Môi trường;

                                                    -c Ngân hàng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp;

                                                    -UBNDHòa Mỹ;

          Căn cứ Công văn số 1057/VPĐKĐĐ-ĐKCGN ngày 18/7/2018 của Văn phòng Đăng đất đai tỉnh Hậu Giang: Về việc thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất do bị mất.

           Căn cứ vào Đơn cớ mất của hộ ông Nguyễn Văn Thành; Thông Báo mất GCN QSD đất: Số 78/TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Mỹ ngày 28/10/2022 về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Biên bản ngày 14/11/2022 V/v kết thúc niên yết công khai thông báo số Số 78/TB-UBND của Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Mỹ ngày 28/10/2022với các giấy cụ thể như sau:

        1/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873953, số vào sổ H-01968 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007

        + Thửa đất số 663, tờ bản đồ số 01, diện tích 166m2, loại đất: ONT

      2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873952, số vào sổ H-01969 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007

       + Thửa đất số 615, tờ bản đồ số 01, diện tích 1451m2, loại đất: LUA

      3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873954, số vào sổ H-01970 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007

       + Thửa đất số 602, tờ bản đồ số 01, diện tích 1281m2, loại đất: HNK

      4/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873955, số vào sổ H-01971 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007

       + Thửa đất số 531, tờ bản đồ số 01, diện tích 4093m2, loại đất: LUA

        5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873956, số vào sổ H-01972 của hộ
ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007

        + Thửa đất số 664, tờ bản đồ số 01, diện tích 2366m2, loại đất: HNK

        6/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873958, số vào sổ H-01973 của hộ
ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007
       + Thửa đất số 1123, tờ bản đồ số 01, diện tích 1423m2, loại đất: CLN
        7/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 873986, số vào sổ H-001974 của hộ
ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007
       + Thửa đất số 644, tờ bản đồ số 01, diện tích 5323m2, loại đất: CLNToàn bộ thửa đất trên
tọa lạc tại ấp Mỹ Thành A,Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
       Sau thời gian 10 ngày kể từ khi quí cơ quan nhận được thông báo này, nếu không có đơn
thư khiếu nại hay ngăn chặn gửi đến Chi nhánh thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Phụng Hiệp sẽ tiến hành trình cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Thành
theo qui định ./.
 

5/ Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất số phát hành AH 873956, số vào sổ H-01972 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007+Thửa đất số664, tờ bản đồ số 01, diện tích 2366m2, loại đất: HNK6/ Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất số phát hành AH 873958, số vào sổ H-01973 của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007+Thửa đất số1123, tờ bản đồ số 01, diện tích 1423m2, loạiđất: CLN7/ Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất số phát hành AH 873986, số vào sổ H-001974của hộ ông Nguyễn Văn Thành được UBND huyện Phụng Hiệp cấp ngày ngày 26 tháng 12 năm 2007+Thửa đất số644, tờ bản đồ số 01, diện tích 5323m2, loại đất: CLNToàn bộ thửa đất trên tọa lạc tại ấpMỹThànhA,HòaMỹ,huyệnPhụngHiệp,tỉnhHậuGiangSau thời gian 10 ngày kể từ khi quí cơ quan nhận được thông báo này, nếu không có đơn thư khiếu nại hay ngăn chặn gửi đếnChi nhánh thìChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phụng Hiệp sẽ tiến hành trình cấp giấy chứng nhận cho hộ ôngNguyễn Văn Thànhtheoquiđịnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-gửi ngân hàng.pdf_20230206150048.pdf

Đang online: 8
Hôm nay: 1188
Đã truy cập: 2181103
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.