xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Thường trực HĐND xã thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Nhơn Nghĩa A khóa XII

Ngày 15-12-2021

Chiều 10/12, Thường trực HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba. Đồng chí Bùi Công Mến- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã thẩm tra các báo cáo của UBND xã chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ ba, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 ; Báo cáo hoạt động HĐND năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022;  Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022. tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách năm 2022. Các nhận định đánh giá trong báo cáo đã bám sát Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo giải quyết các tình huống, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua thẩm tra, các đại biểu đề nghị UBND xã nghiên cứu, bổ sung đánh giá rõ nét hơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, an toàn vệ sinh lao động. Một số ý kiến đề nghị nội dung báo cáo bổ sung thêm các tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác thu thuế còn thấp; Có ý kiến đề nghị làm rõ khả năng hoàn thành các kết quả dự ước năm 2021.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, các ý kiến đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra. Đồng thời đề nghị UBND xã cần tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp giữa các Ban, ngàng, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động trở về địa phương.

Về dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận tinh thần phối hợp, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo của các bộ phận có liên quan trong xây dựng, thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, Với các nội dung được các đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ đề nghị các ngành có liên quan tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện để trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND xã Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bích Liên

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 7.Thuong truc HDND tham tra bao cao.docx_20211215081616.docx

Đang online: 8
Hôm nay: 1152
Đã truy cập: 2181067
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.