xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Tiếp Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 17-09-2020

Sáng ngày 11/9/2020, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Một Ngàn tiếp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A về việc giám sát các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Một Ngàn. Tham dự buổi giám sát có ông Võ Thanh Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát, thành viên Đoàn giám sát và các ngành có liên quan.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe báo cáo về công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị trấn Một Ngàn. Kết quả UBND thị trấn đã lập biên bản đối với 09 trường hợp xây dựng nhà không phép và trình UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 trường hợp với tổng số tiền 145 triệu đồng, còn 01 trường hợp đang trình xin ý kiến Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai có 03 trường hợp; xử phạt hành chính đối với lĩnh vực y tế trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 là 09 trường hợp. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 trường hợp với tổng số tiền 1.600.000 đồng đã thực hiện xong, còn 01 trường hợp ra quyết định nhắc nhở. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao. Công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn đang dần đi vào nền nếp, các vụ việc bị phát hiện cơ bản được xử lý kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo pháp luật quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tại buổi giám sát Chủ tịch UBND thị trấn đề xuất với Đoàn giám sát cần có sự thống nhất giữa các ngành chuyên môn cấp trên trong công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, nhất là lĩnh vực xây dựng; cần bổ sung các văn bản có quy định cụ thể để có biện pháp mang tính chấp hành pháp luật của người dân; cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật đất đai 2013, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Phát biểu Kết luận buổi giám sát, ông Võ Thanh Tường - Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao kết quả xử phạt vi phạm hành chính thời gian qua của Chủ tịch UBND thị trấn Một Ngàn, đồng thời ghi nhận ý kiến đề xuất của UBND thị trấn Một Ngàn về làm việc với các ngành chuyên môn huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho đơn vị. Tuy nhiên, ông đề nghị tiếp tục quan tâm công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới phải thực hiện đúng mẫu biểu theo quy định của pháp luật, cần chỉ đạo quản lý hồ sơ chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan cấp trên để kịp thời giải quyết xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TIEP ĐGS BAN PHAP CHE HĐND HUYEN.doc_20200917104132.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 37410
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.