xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

V/v lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định xã Tân Phú Thạnh

Ngày 26-11-2021

Thông báo

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. document-3.pdf_20211126090013.pdf

Đang online: 10
Hôm nay: 996
Đã truy cập: 2180911
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.