xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 30-10-2021

Công văn

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ

Dự thảo tờ trình


Đang online: 1
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 1923414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.