xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Đại hội Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh xã hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 09-04-2020

Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh xã hội tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị điểm để các chi bộ trực thuộc Huyện ủy rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Chính, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bi thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 14 đảng viên chính thức của chi bộ.

Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã quán triệt mục tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, lãnh đạo công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên 8 lĩnh vực công tác, góp phần cho huyện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trong nhiều năm liền, trong đó công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tỉnh đánh giá là một số trong những điểm sáng của tỉnh; công tác giảm nghèo có nhiều mô hình hiệu quả như: đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong gia đình chính sách và đảng viên thuộc diện hộ nghèo, ấp - xã không còn nghèo... công tác người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, cải cách hành chính được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tốt.... trong thi đua với các địa phương bạn Phòng Lao động TB&XH huyện, các đơn vị thuộc sự lãnh đạo của chi bộ nhiều năm liền được xếp hạng cao…

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên nhìn chung vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Trình độ năng lực cán bộ đảng viên có bước phát triển; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc có cải tiến theo hướng dân chủ, khoa học, hiệu quả; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất.... Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”. Chỉ thị số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...

Kết quả lãnh, chỉ đạo của Chi bộ Phòng Lao động TB&XH huyện đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của huyện.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chị bộ Phòng lao động - Thương binh xã hội huyện trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng cần tập trung trong thời gian tới, đó là:

Cấp ủy thường xuyên quán triệt trong toàn chi bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ trong giai trong tình hình mới đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ Phòng Lao động TB&XH huyện.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp và công tác hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho cơ sở; tiếp tục tạo động lực để có thêm nhiều đổi mới có tính đột phá hơn nữa trên các lĩnh vực công tác, nhất là tham mưu công tác người có công, công tác giảm nghèo.

Đề nghị Chi bộ Phòng Lao động TB&XH huyện chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện và các địa phương tích cực nghiên cứu để có những đề xuất khả thi cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo đột phá các mặt công tác trong Nhóm nhiệm vụ Xã hội, thành tố thứ ba trong tên của Chi bộ…

Tiếp tục nghiên cứu thực hiện công nghệ hóa, cải cách hóa các mặt công tác liên quan đến việc quản lý hồ sơ, giải quyết thủ tục và chi trả chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn thuộc sở Lao động thương binh xã hội tỉnh. Quá trình tham mưu phải quán triệt quan điểm Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, nhân văn và phát triển.

Trong xây dựng Đảng, Chi bộ được giao lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, không đặt vấn đề chi bộ ghép. Trong quá trình lãnh đạo thì cấp uỷ phải chủ động yêu cầu báo cáo và chủ động đưa ra chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, kịp thời của Đảng được tăng cường theo quy định.

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ, chú ý phân công đảng viên phát biểu khi sinh hoạt; thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;.... tiếp tục thực hiện tốt việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn và chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhiệm vụ được phân công, nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật. Thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đảng viên.

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Phòng Lao động- Thương binh xã hội đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung Đại hội đã bầu đồng chí Phan Vũ Cường Trưởng phòng lao động- Thương binh xã hội giữ chức danh Bí thư Chi bộ.

Sau chi bộ phòng LĐTB&XH làm điểm rút kinh nghiệm, các chi bộ còn lại sẽ tiến hành đại hội và kết thúc vào ngày 11/4/2020.


Đang online: 11
Hôm nay: 1134
Đã truy cập: 2181049
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.