xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11-11-2022

Điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ công trình, dự án trong  Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cập nhật công trình, dự án vào  Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 3940
Đã truy cập: 1923100
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.