xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A

Ngày 01-08-2022

Theo đó, trong 03 ngày, từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2022. Tổ đại biểu HĐND tỉnh có 06/06 đại biểu; đại biểu HĐND huyện có 31/31 đại biểu; cùng tham dự còn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND xã, thị trấn và hơn 850 cử tri trên địa bàn đến dự.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri (Đoàn 01)

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Thanh Lâm (Đoàn số 01) và bà Nguyễn Thị Hương Trà (Đoàn số 02), đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp giữa năm 2022 và thông tin thêm cho bà con cử tri về các chính sách mới của Tỉnh về: Dân số, y tế, giáo dục,…; ông Võ Quốc Sử, đại diện đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện) trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh. Đại diện đại biểu HĐND huyện, cấp xã báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm của cấp mình và trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022.